โรงงาน ขายยาเพ็ญพาก

Project Detail

  • งานเคลือบพื้น Polyurethane LF-1  2,165 ตร.ม.
  • งานเคลือบพื้น Epoxy-Self Leveling 2,137 ตร.ม.
  • งานขัดพื้น Floor Hardener              1,303 ตร.ม.