โครงการ The Maze ทองหล่อ

Project Detail

  • งานซ่อมน้ำรั่วหลุม Kingpost : Polyurethane Foam Injection
  • งานติดตั้งระบบกันซึมภายนอกชั้นใต้ดิน 2,000 m2 : Membrane Sheet (ชนิดเป่าไฟ)