โครงการ Grand Swiss Hotel สุขุมวิท 11

Project Detail

  • งาน Seal กระจกภายนอกอาคารทั้งหมด : Silicon Sealant
  • งานซ่อมรอยร้าวภายนอกอาคารทั้งหมด : Polyurethane Sealant / Acrylic Coat
  • งานซ่อมน้ำรั่วแผ่นหลังคา Metal Sheet : Polyurethane Sealant / Polyurethane Coat