โครงการ Focus @ Ploenchit

Project Detail

  • งานซ่อมน้ำรั่วผนังชั้นใต้ดิน : Polyurethane Foam Injection
  • งานติดตั้งระบบกันซึมภายในห้องน้ำ 1500 m2 : Cement Base Type
  • งานติดตั้งระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า 900 m2 : Acrylic Type