โครงการ Centric ติวานนท์

Project Detail

  • งานซ่อมน้ำรั่วใต้สระ : Polyurethane Resin Foam Injection
  • งานติดตั้งระบบกันซึมชั้นใต้สระว่ายน้ำ 1000 m2 : Cement Base Type ,Joint Waterproofing
  • งาน Seal รอยต่อบัวภายนอกอาคารทั้งหมด : Polyurethane Sealant