โครงการ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อย รัชวิภา

Project Detail

  • งานติดระบบกันซึมกระบะต้นไม้ชั้นหลังคา 2700 ม2 : Polyurethane Type
  • งานติดตั้งระบบกันซึมทางเดินสวนชั้นหลังคา 500 ม2 : Polyurethane Type