อาคารพักอาศัย บางแสน ชลบุรี

Project Detail

  • งานติดตั้ง PVC Membrane (Sarnafil S327) = 400 ตร.ม.